Privacy Policy - Azolver

AZOLVER PRIVATLIVSPOLITIK

GENERELLE BESTEMMELSER

Azolver tager ansvar for de personlige data, vi behandler om dig. Vi er en global organisation med tilstedeværelse i mange lande.

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vores websteder, tjenester og produkter fungerer, og hvordan vi behandler (indsamler, bruger, deler) oplysninger.

Når vi i denne meddelelse henviser til “os”, “vi” eller “vores”, mener vi det eller de selskaber i Azolver-koncernen, som giver dig adgang til Azolvers hjemmesider og tilknyttede produkter i dit land. Når vi henviser til “Azolver-koncernen”, mener vi alle Azolver-koncernens virksomheder.

Vi vil regelmæssigt gennemgå og opdatere denne fortrolighedserklæring. Denne fortrolighedspolitik blev sidst gennemgået og opdateret den 01.03.2022. Vi har ret til at ændre datapolitikken ensidigt til enhver tid, baseret på gældende lovgivning. Vi vil informere dig om ændringen af datapolitikken via vores hjemmeside.

HVILKE PERSONLIGE DATA INDSAMLER VI OM DIG?

Vores hovedformål med at indsamle dine personoplysninger er at levere og forbedre den service, de produkter og de oplevelser, som du forventer af os.

De personoplysninger, som vi behandler om dig, vil hovedsageligt falde ind under en af følgende kategorier:

Personlige data

Når du indgår en kontrakt med os, behandler vi følgende personoplysninger om dig eller din repræsentant (medarbejder, bestyrelsesmedlem eller kontaktperson)

– navn

– e-mailadresse

– telefonnummer

Vi behandler dine personlige data for at indgå en kontrakt med os og for at levere og forbedre den service og de produkter, du har bestilt hos os. Vi anser behandlingen af dine købs- og registreringsdata for at være nødvendig for opfyldelsen af den kontrakt, som du er part i.

Køb af data

Du kan købe Azolver Groups produkter og tjenester, og når du køber produkter/tjenester, indsamler vi følgende personlige data:

Forsendelses- og fakturaadresse

Købte produkter, detaljer om dit købte produkt/service, såsom navnet på produktet/servicen, den produktkategori, det tilhører, produktets modelnummer og købsdato
Finansielle oplysninger (herunder kredit-/debetkort- og bankkontooplysninger, kredit- og tilbagebetalingshistorik og oplysninger om betalingsmisligholdelse)
Fakturahistorik, som omfatter en oversigt over købte produkter/tjenester
Detaljer om samtaler, som du måtte have med vores afdelinger vedrørende købsspørgsmål
Vi bruger disse købsdata til at gennemføre dit køb og/eller registrere dit produkt. Køb og registrering af produkter sker kun på din anmodning. Vi anser behandlingen af dine købsdata for at være nødvendig for opfyldelsen af den kontrakt, som du er part i.

Data om kundesupport

Vi behandler dine personoplysninger, når du kontakter kundesupportafdelingen, eller når du kommunikerer med en af vores repræsentanter via e-mail, telefon eller skriftligt, og vi vil bruge følgende personoplysninger:

Dine personlige data

Din opkaldsoptagelse og -historik, købshistorik, indholdet af dine spørgsmål eller anmodninger, som du har adresseret.

Vi bruger disse kundesupportdata til at give dig kundesupport, svare på dine forespørgsler, opfylde dine anmodninger og give dig relateret kundeservice, såsom reparation eller indløsning af produkter/services. Vi bruger også disse persondata til at forbedre, rette og tilpasse vores produkter og tjenester.

Hvis vi leverer denne service på grundlag af en aftale med dig, anser vi behandlingen af dine persondata for at være nødvendig for opfyldelsen af den kontrakt, som du er en del af.

I andre tilfælde anser vi behandlingen af dine personoplysninger i ovenstående sammenhæng for at være baseret på en legitim interesse for Azolver.

Markedsføringsdata

Du kan vælge at tilmelde dig markedsføring og salgsfremmende kommunikation.

Når du tilmelder dig markedsføring og salgsfremmende kommunikation, vil vi bruge følgende personlige data:

E-mail-adresse

Dine interaktioner med Azolver-websiden, de e-mails, du har klikket på og åbnet, og deltagelse i begivenheder.

Vi bruger disse markedsføringsdata til at sende dig markedsførings- og reklamemeddelelser. Behandlingen af markedsføringsdata er baseret på dit samtykke, dvs. givet på frivillig basis.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage marketing- og reklamebeskeder tilbage via afmeldingslinket nederst i hver reklamekommunikations-e-mail, du måtte modtage fra os.

Data fra sociale medier

Når du interagerer eller kommunikerer på sociale mediekanaler/sider/kampagner og blogs (f.eks. når du klikker på ‘synes godt om’ eller ‘del’, når du skriver og deler kommentarer, og når du indsender bedømmelser og anmeldelser), behandles dine personoplysninger af en tredjepart, der leverer sociale medietjenester til Azolver. Det betyder, at den tredjepart, der leverer sociale medietjenester, vil opbevare en kopi af dine online offentligt tilgængelige interaktioner, som tredjeparten har givet os adgang til.

De persondata, vi indsamler, omfatter offentligt tilgængelige data, som du har leveret i den sociale mediekontekst fra den relevante udbyder af sociale medier via en tredjepart, der leverer sociale medietjenester, såsom navn, køn, fødselsdag eller alder, hjemmeside, profilbillede, tidszone, mailadresse, land, interesser og kommentarer og indhold, du har lagt ud/delt.

Vi bruger disse persondata til at få et generelt overblik over folks mening om os og vores brands for at få en idé om relevante online influencers og løse problemer og/eller forbedre vores produkter og tjenester eller starte en samtale med dig baseret på anmodninger, som du har rettet til os.

Vi anser behandlingen af sociale mediedata i ovenstående sammenhæng for at være baseret på en legitim interesse for Azolver.

Tekniske data

Når du bruger vores webside, kan vi bruge følgende personlige data:

Din internetprotokol-adresse (“IP”). IP er et numerisk mærke, der tildeles hver enhed (f.eks. computer, printer, mobilenhed eller server) og er normalt forbundet med det sted, hvorfra du kommer ind på internettet.
Oplysninger om brug af tjenester, f.eks. adgangsdato og -tid, enhedstype og enhedsidentifikation, operativsystem og hardwareindstilling, browsertype.
Vi behandler tekniske data for at sikre, at vores grænseflade er tilgængelig for dig, for at tilpasse, måle og forbedre tjenester og indholdet på vores hjemmeside og for at udvikle nye tjenester. Vi anser behandlingen af sociale mediedata i ovenstående sammenhæng for at være baseret på en legitim interesse for Azolver.

HVORDAN INDSAMLER VI DATA?

De fleste af de data, vi indsamler og behandler, kommer direkte fra dig. Vi indsamler og behandler oplysninger om dig i følgende situationer:

– Oplysninger, du deler med os via vores hjemmeside, pr. e-mail eller telefon, personligt i vores butikker.

– Oplysninger i kommunikation fra dig

– Oplysninger fra dine online interaktioner via cookies og lignende sporingsteknologier (se cookie-meddelelsen for yderligere information)

– Oplysninger fra tredjeparts dataudbydere, som du har givet din tilladelse til at dele dine data med.

– Oplysninger fra offentlige kilder eller tredjepartskilder, f.eks. offentlige databaser.

BRUGER VI “COOKIES”?

Ja, vi bruger cookies, når du besøger vores hjemmeside. De anvendte cookies er anført i vores respektive cookiepolitikker, der er tilgængelige på cookiemeddelelsen.

Du kan vælge at få din computer til at advare dig, hver gang der sendes en cookie, eller du kan vælge at slå alle cookies fra.

DELING AF DINE PERSONLIGE DATA

De fleste af vores processer deles på tværs af Azolver-koncernen, hvilket betyder, at vi er nødt til at dele dine personlige data mellem os. Vi sørger for, at adgangen til dine personlige data er begrænset til de af vores medarbejdere, der har brug for det, og at alle medarbejdere forstår, hvordan og hvorfor vi beskytter dine personlige data. Overførsel af personoplysninger mellem Azolver-koncernens enheder er baseret på Azolver-koncernens legitime interesse.

Vi kan også videregive dine personoplysninger:

Til vores tredjepartstjenesteudbydere, der leverer tjenester såsom betalings- og faktureringsbehandling, ordreudførelse, kundeservice, leveringstjenester, webstedshosting, dataanalyse, marketingintelligens, revision, afsløring af svig og andre tjenester;
Til vores associerede selskaber eller datterselskaber til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik;
Til dine forbindelser, der er knyttet til din sociale mediekonto, til andre webstedsbrugere og til din sociale mediekontoudbyder i forbindelse med din sociale delingsaktivitet;
Når du interagerer med Azolver som forretningskunde, leverandør eller forretningspartner, kan Azolver videregive personoplysninger, der er tilgængelige i rapporter og andre dokumenter, der leveres af dig eller din virksomhed i henhold til et engagement med andre forretningspartnere og leverandører.
Vi kan også bruge og videregive dine personoplysninger, når vi mener, at det er nødvendigt eller passende:

– for at overholde gældende lovgivning, hvilket kan omfatte love uden for dit bopælsland; for at svare på anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder, hvilket kan omfatte myndigheder uden for dit bopælsland; for at samarbejde med retshåndhævende myndigheder eller af andre juridiske årsager;

– at håndhæve vores vilkår og betingelser; og;

– for at beskytte vores rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom og/eller vores associerede selskaber eller datterselskaber, dig eller andre.

Det eller de relevante selskaber i Azolver-koncernen indsamler personoplysninger fra dig i det land, hvor du bor. Vi, og de tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med, hoster, gemmer og håndterer på anden måde disse oplysninger i landene inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz. Europa-Kommissionen har indtil videre anerkendt, at Schweiz yder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger.

Vi vil sørge for, at alle overførsler af dine personlige data fra et land til et andet overholder de databeskyttelses- og privatlivslove, der gælder for os.

OPBEVARING AF DINE DATA

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, eller som krævet af regulerende lovgivning eller databeskyttelseslovgivning.

Vi opbevarer dine data, der er behandlet til opfyldelse af en klientaftale, 5 år efter aftalens udløb.

Vi vil opbevare og bruge dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, f.eks. hvis vi er forpligtet til at opbevare dine data for at overholde gældende love, løse tvister og håndhæve vores aftaler og politikker.

DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED PERSONLIGE DATA

Du har ret til at få adgang til, opdatere og ændre personlige data, som vi har om dig. Det kan du gøre ved at kontakte os via e-mail på gdprcompliance@azolver.com.

Vi sender dig kun markedsføringskommunikation, når du har fortalt os, at du accepterer at modtage markedsføring og reklamebeskeder. Du kan til enhver tid trække dig fra at modtage markedsføring og reklamemeddelelser via afmeldingslinket i bunden af hver reklamemeddelelse, du måtte modtage fra os.

Under visse omstændigheder har du også ret til at bede os om at:

– begrænse vores brug af dine persondata

– stoppe med at bruge dine personlige data til bestemte formål

– fjerne eller slette persondata om dig; eller

– give dine persondata til en tredjepartsleverandør af tjenester.

Bemærk venligst, at disse rettigheder ikke altid gælder, og at der er visse undtagelser fra dem.

Vi bliver også nødt til at bekræfte din identitet, før vi reagerer på visse anmodninger. Vi kan muligvis ikke svare på din anmodning eller give dig persondata, hvis vi ikke kan bekræfte din identitet eller myndighed til at fremsætte anmodningen på en andens vegne.

BESKYTTELSE AF DINE DATA

Vi sikrer, inden for rammerne af databeskyttelseslovgivningen, fortroligheden af klientdata og implementeringen af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, ulovlig offentliggørelse, utilsigtet tab, ændring, ødelæggelse eller anden ulovlig behandling.

Vi vil tage alle nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, og ingen overførsel af dine personlige oplysninger vil finde sted til en organisation eller et land, medmindre der er tilstrækkelige kontroller på plads, herunder sikkerheden af dine data og andre personlige oplysninger.

SÅDAN KAN DU KONTAKTE OS

Du kan kontakte os med eventuelle anmodninger om at udøve registreredes rettigheder og klager vedrørende behandling af kundedata via e-mail på gdprcompliance@azolver.com eller pr. post: Azolver Eesti OÜ, Tornimäe 2, Tallinn, 10510.

 

Contact us

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.