DM100/125/175/200

Installation af maskinen.

Indledning

Inden du bruger din frankeringsmaskine, skal du have betalt porto til Bring, som sender dig en email med alle de nødvendige oplysninger.

Hvis du ikke har modtaget en e-mail fra Bring, kan de kontaktes på tlf. 70221223

Hvis du allerede har en frankeringsmaskine, vil den resterende porto på frankeringsmaskinen og opladningskontoen blive overført til en ny frankeringsmaskin, når den gamle frankeringsmaskine returneres til os.

Gennemgå punkterne herunder. Maskinen skal tilsluttes ladestationen. Du kan vælge at oprette forbindelse via pc / internet eller en analog linje.

  1. Hvis du vælger at oprette forbindelse via pc, skal du først downloade softwaren under elementet “Download PC-kommunikation”.
  2. Gå til “Installation Guide”, hvor du kan vælge mellem pdf eller animation. Se afsnittet “Installationsvejledning”.
  3.  Logo eller reklameudskrivning? Maskinen kan udskrive logoet eller reklamemeddelelsen på konvolutten.
    Du kan vælge mellem dit eget logo, standard annonceringslogo i maskinen eller selvfremstillet reklametekst. Dette er en overkommelig og effektiv måde at fremme din virksomhed på. (Gå til “Logo og salgsfremmende tekst” i hovedmenuen til venstre)

En gang om måneden skal maskinen være tilsluttet ladestationen for overførsel af statistikker til Bring og muligvis porto og programopdateringer. Se emnet “Dataforbindelse til opladningscenteret”.

Held og lykke!

Installationsguide

Download installations vejledningen ved at trykke på PDF-ikonet til højre.

Dataforbindelse til ladesenteret

Frankeringsmaskinen skal være forbundet med Pitney Bowes indlæsningscenter, når:

Maskinen skal opdateres med porto eller download logo / salgsfremmende tryk
Ved månedens udgang (hver måned) til upload af fragtstatistikker eller download af softwareopdateringer. Maskinen behøver ikke tilsluttes ladestationen undtagen i de ovennævnte tilfælde.
For at forbinde frankeringsmaskinen skal den være:

  1. Tilsluttet internet via pc eller analog linje *). Til tilslutning via pc’ens Installation.
  2. Tilsluttet strøm / stikkontakt.
  3. Når det er på tide at oprette forbindelse, vises meddelelsen “DATA RECEPTION REQUIRED Connect Now”.
  4. Tryk på Enter / Yes for at oprette forbindelse til datacenteret. Du bliver ikke debiteret, før filen er sendt.

Tip: I begyndelsen af ​​måneden opdateres de fleste frankeringsmaskiner. Dette kan få opkaldet til at tage længere tid. Afbryd ikke maskinen, når den er i berøring med ladestationen.

*) Tilslutning via analog telefonlinje
Hvis du vælger tilslutning via analog telefonlinje, skal du se punkterne “Kontrol af ekstern linje (præfiks)” og “Kontrol af telefonnummer”

Følgende krav gælder for brug af en analog telefonlinje:

Analog linje med multiple frekvens kode. Brug en faxlinje.
Telefonlinjen skal have støtte til modemtjenester (protokol V22-V34).
Du kan ikke bruge en VoIP-linje.
Bemærk: Hvis du bruger en digital forbindelse, kan en digital til analog konverter bidrage til at oprette eller forbedre forbindelsen til opladningscentret.

Check ekstern linie

Bemærk: Denne artikel gælder kun, når du bruger en analog linje.

Linje eller præfiks henviser til det nummer, du skal ringe for at få en ringetone. Dette er normalt “0”.

Tryk på Menu en gang.
Tryk to gange på side ned-knappen ▼ og vælg skærmmeddelelsen “Connect-charging center”.
Vælg skærmbeskeden “Telefonparametre”.
Vælg skærmbeskeden “Ring med præfiks”.
Meddelelsen “Indtast deres præfiksnr.” Vises.
Hvis du allerede bruger et præfiks, behøver du ikke, skal du slette det. Ellers skal du indtaste det ønskede præfiks.
Bekræft ved at trykke på “Fortsæt”. Derefter vises meddelelsen “Telefonparametre”.
Tryk på HOME-tasten for at afslutte.

Kontakt os